Prvi Omladisnki Kamp

Prvi Omladisnki Kamp održaće se od 27-30.102016. u hotelu "Mona" na Zlatiboru.

Pravo učešća na kampu imaju svi članovi/ce Udruženja hemofiličara Srbije starosti 16-30 godina.

Svi troškovi smeštaja učesnika i prevoza pokriveni su od strane Udruženja.

Način prijave

- putem email-a: omladinski.kamp2016@gmail.com  U naslovu email-a napišite "Prijava za Omladinski Kamp 2016", a u samom email-u napišite svoje ime i prezime, godište, mesto stanovanja i broj telefona.

- putem telefona: na broj 064/3765995 Stefan ili 065/3108957 Aleksandra

Teme Kampa

- veštine komunikacije

- CV i motivaciono pismo

- karijerno vođenje

- korišćenje društvenih mreža u svrhu informisanja

- veze, seksualnost, alkohol i hemofilija

- druženje, izgradnja velike omladinske grupe