Fizikalna terapija

Fizikalna terapija treba da je sastavni deo osnove sveobuhvatne nege osoba sa hemofilijom.

Sprovođenje fizikalne terapije neuromuskuloskeletne disfunkcije podrazumeva procenu i tretman zglobova, mišićnog sistema kao i nervnog sistema pacijenta.

Svaki od ovih sistema može biti pogođen u slučaju hemofilije te je potrebna njegova procena i adekvatna terapija.Uloga fizioterapeuta treba da je u kontinuiranoj kliničkoj oceni i tretmanu mišićno skeletnog sistema (kod hemofilije najčešća su krvarenja u zglobove; koleno, skočni zglob, lakat). Obrazovanje pacijenta važno je zarad prevencije krvarenja i adekvatne medicinske nege epizoda krvarenja kao i davanja uputstava o prikladnim sportovima i rekreativnim aktivnostima. Pri svemu ovome neophodna je bliska saradnja hematologa i fizioterapeuta specijalizovanih za poremećaje krvarenja.

Vežbe se preporučuju. Kod većih poremećaja treba vežbati uz nadzor fizioterapeuta i uz profilaktičko nadomeštanje Faktora.

Plivanje je idealan vid rekreacije za osobe sa hemofilijom, u nastavku data su neka viđenja ovog oblika nege hemofiličara.