EHC u Beogradu

Godišnja konferencija Evropskog Konzorcijuma za Hemofiliju

Beograd, 2.-4. Oktobra, 2015

Konferencija će se održati u Crowne Plaza Hotelu, Vladimira Popovića 10, Beograd.

Zvanična prezentacija konferencije: EHC u Beogradu

Organizatori

Evropski Konzorcijum za Hemofiliju
Udruženje Hemofiličara Srbije
 

Organizacioni odbor

Tatjana Marković
Vladimir Illijin
Brian O’Mahony
Jordan Nedevski
Amanda Bok
 

EHC Upravni Odbor

Brian O’Mahony – Predsednik
Jordan Nedevski – Podpredsednik
Radoslaw Kaczmarek
Traci Marshall-Dowling
Olivia Romero-Lux
Giuseppe Mazza
Amanda Bok (CEO, ex-officio)
Alain Weill (ex-officio)
 

Naučni odbor

Dr Danijela Mikovic
Prof Dr Ivo Elezovic
Prof Dr Dragana Janic
Prof Paul Giangrande
Prof Flora Peyvandi
Prof Angelika Batorova
Prof Michael Makris
Brian O’Mahony
Radoslaw Kaczmarek