Kamp za osobe sa inhibitorom

Kamp je organizovan, na inicijativu Udruženja hemofiličara Srbije (UHS). U organizaciji i sprovođenju kampa su bili uključeni predstavnici: Udruženja hemofiličara Srbije, Centara za hemofiliju Instituta za transfuziju krvi Srbije i Klinike za hematologiju KC Srbije, a u saradnji sa predstavnicima Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Niš i Kragujevaca .

Treći inhibitor kamp 2015

I ove godine su sprovedene sve uobičajne aktivnosti, pregledi fizijatara, ortopeda i stomatologa. Novina ove godine su bile radionice psihoterapeuta Zorana Ilića.

Prvi dan - 02.04.2015

 • Dolazak i prijava učesnika
 • Uvodna radionica, Dr Zoran Ilić
 • Slobodne aktivnosti

Drugi dan - 03.04.2015

 • Fizijatrijski pregled i preporuke za fizikalne vežbe tokom boravka u kampu i nakon kampa
 • Grupna radionica, Dr Zoran Ilić
 • Individualni razgovori, Dr Zoran Ilić
 • Uputstva o značaju rehabilitacije i fizičke aktivnosti kroz prikaz primera iz prakse lekara i pacijenata

Treći dan - 04.04.2015

 • Izveštaj o proceni fizikalnog statusa pacijenata sa hemofilijom i inhibitorima učesnika kampa 2014-2015
 • Izveštaj o ortopedskom lečenju 2014 - 2015
 • Izveštaj o stomatološkom lečeju 2014 - 2015
 • Prepoznavanje bola kod zglobnog krvarenja, naspram artropatičnog bola.

Četvrti dan - 05.04.2015

 • Sastanak svih učesnika kampa. Razgovor o sprovedenim aktivnostima, predlozi, sugestije i zaključci
 • Odjava i organizovan povratak